«  »

Pадиационная безопасность

.

, , 21
, .
,
.

, , , ,
, ,

( ,
...?).

,
, ,

.


. ,
,
. ,
,
,
,
.

, ,
(), .

, ,
[1].


,
. ,
, ,
,
[2].


.
, ,
, [1].
.


, ,
,

.


.
,
300 . , ,
1945 ,
. ,
,
.

, , ,
, [3].
,

.
,
, .
,
, ,
, ,
.

, ,
, ,
, 2.5 . ,
(400 . 4000
), , ,
. ,

.
,
,
,
, , [3].


,
,
, ,
, ,
.

.

.

- ,
,
,

- . ,
.

:

)
, ;

) ,

, -
- ,

.

,
, ,
, .

,

[3].


,

() [4].


.
, ,

,
. , g-
g- ,


.

, ,
:

1) (
, ) :
( ,
, ),
- (
-, ),
(
).

2) ,
.

,
,
. ,

,
[3].


, , ,
.

.

,
[3].
,
. (a-
) (g- , ) .


,
.
S:

S=dE/dl,

dE-,
dl.


.
.
,
Z/A, Z- , - .
a- ,
0.021.9 [3].

g-
:

) , g-
;

) , g-
;

) g- 1.02
-
[6].

, ,
.

,
.
.

.

.

. ,
.
,
, ,
, .
g-,
g- .


. a-
,
,
[6].

.

.

,
:

D=dE/dm,

dE-, dm.
- () 1 /. ,
:

1=0.01 /

, :

=D/t,

t- . / /:

1/=0.01 /.

g-
D,
g-, ,
- .
-/. :

1=2.58.10-4 /.

/.

, , ,
g- [6].
" - ,
,
g- , , ,
, .

.

-
.

,
. 1.

1

S, / . 3.5 7 23 53 175

1 2 5 10 20

- ,
, 1 g-.
2.

2.

.

g- 1

b- 1

a- 10

:D - , ;

D,i KKi
.

,

b-, g-.

, g-.

, N ,
i- i, g- i-
i, g- i-
mei, ()
[6]:

, .
()
:

,

Q- ,

g - .2/(.),

r- ,

t- .

, , ,
.

g , :

, g- ,
2/.

, b- .

, b-
max,i Rmax,i , ,
[6]:

-,

t-,

mi- b- .


[6]:

,

Q- ,

r- ,

t- ,

max,i- , ,

Rmax,i- /2.

.

, - [4]
, ,
,
50- ( .3).

3 [6].

1 2 3 4

, / 5 15 30 75

.
4:

4.

. .

1 , .

2 , - .

3 , .

4 .


, ,
.

g-.

, g- ,
D0,i D0
, D,
, ki
i- [6]:


,
k=2 . ,
g- (,
, ).

.

,
,
, , ,
.
,
.
[2],
, ,
.

.
.

.


, 1 100 , 1-3 .
, , ,
10 1-3 . 10
4- .


1-2.5 . ( 2-3
) - , . ( 1 ) -
. .


2.5-4 . ( 1-2
) - , , . ( 25 )
, ,
.


4-10 . ( 30-60 ) -
, , .
( 15 ) - ,
, . ,
.


10 .
.


, ,
, .


0.005 . ,
, .

.

.

, ,
,
.
, ,
g-... , ,
.
.

.

1. ... . .,
, 1988.

2. . 2- / .
... .: , -
1994.-.I.

3. .. : . .-.: , 1987.

4. (-76.87)
(-72/87). ., , 1988.

5. . :
-/ .., .., .. .; .
..-3- .-.: . ., 1985.

6. .
. . / .., ..,
.. .; .: . ., 1977.
?
?
?