«  »

Архитектура: Ле Корбюзье.., V

1998 .

- 1 -

,
,


, , ,Jle .( ),
.

XIX ,
. ,
, .

.
: ,

.


, .
17 18
. , ,

,
900- . 19

, .

, , ,

,
-. ,
.
,
, ,
.


,
.

... ,
; :
, ,
, , , , ,
.. . ,
, , , -
.

.

.
.
, .
.
.

, ,
,
.

- 2 -


,
-, , ( )
, ,
.

, -
.

- . (
)1914 ,
(
).
1929 .

... -
. , , .
, , ,
, . ,
, .

.
,
, . ,
, ,
.

1922
,
. -,
-: ,
--.
, .
, ,
. .
, .
.
,
.

, ,
, .
.
,
. 1923
,
XX .

1925
.
,
.

XX
. ,
, , , ,
. -
, ,
, .


. ,
,
, .
,
,
.


.

. ,
.
.
, ,
.
:
, , ,
.
.

- 3 -


. ,
(18741954),
. .

,
, .
,
.
, .

.
,
1952 .
-
.
,
.
.
.

.

.1. : !
, .
. , ; ,
.

2. - : ,
. , ,
-.

3. :
, .
.
, . (
,
, .

4. :
. ,
.
, .

5. : , .
.
. .

, ,
,
,
.
.

.
. ;
.

,
, .

, .

!

, .
,
. .

- 4 -

:
.
. ,
. ?

, , , .
, .

, , ; ,
, , ;
.

;
, .
. ,
. ; ,
. -
, .
, .

,
.

, ! ,
.

, -,
. , , ;
.
, ,
, ,
. , .
,
. , , ,
, .
, , .
, , , ,
; .

, , . , ,
,
.

, ;
, . ,
, .

. ,
, ,
. .
, , ,

,
.


. , ,
, , .

-

, , , ,
.

, , ,
. .

.

, , , , ,
, .
, .

, .

, .


( )

- 5 -


.
,
.

,
.

,
.
- .
.
, ,
,
.
໗ .

, ,
, .
. ,
.
, , ,
.
, ,
, , , . ...
,
. ,
. ,
: , ,
, . 500 ...
, ,
.

1922
.
.
(-) 1925
,
1929 .
51
.


. -
. 1927

. ,
. ,
.

.

,
,
- . 19281933

. 3500
, ,
, , .
,
.
, , .

, ,
.. :
, , ,
,
.
.

- 6 -

:
- : ,
, , , .
.

1931
. ,
.
, .
, , .


, .

. ,
.


. ,
, , ,

.

19291931
.

, , 1000
.

19301932
, .
,
,
. ,
. 1928

().

1928
.
1930 .
1933 .

. 1937 .
.
.
.
, ,
,
.
-
, ,
, .

, , -, , ,
, , .

.
, .
,
.

, ,
,
, .
.
,
, ,
.

- 7 -

,
.

,
,
. .

,
, ;
.

,
, ,
.
, ,
; -
.

,
, , , -,
.
,
. ,
, ?
. , ,
,
, , ,
, -, . .
, .
, .
?

.
.


( )


.
.
, , , ,
. . ,

.

, , , ,

-,
.

1943
.
.
: 1) ; 2)
; 3) - .
.
.
,
.


: - --.
-
1600
. .
-
.

- 8 -


. .
.
, .

1950

.


--- , 1950 1954
.
, , ,
.
, ,
.
. -
- , , ,
.

1956
- . ,
, :
. ,
.
.
: -,
.


. ,

.
, .

,
, .

. ,
. ,
.

, .
-.
. 1950

.
.

, 1951
.
,
. .
,
. ,
, .

.
,
. -,
30- , .
. ,
, ,
, .
.

.

- 9 -

,
. , ,
, ,
.
, , ,
, .

, ,
: !
: ,
,
.

, , ,
.
, ,
,
. , ,
, .
. ,

.
.

,
.
. : ,
1962 , ,
.

, ,
. ,
, .

,
...

.
,


.

, ,

- ,
,
.

,
-
, ,
, .
,
-
- .
,
.

: : ,
, ,
, ,
,
.

..
.

- 10 -


?
?
?