«  »

Kонспект по "Капиталу" К. Маркса 1 том

: (
, ).

(), -
, . ()
, .
.
, ,

.
,
,
.

,
-

.


, ,
.

.
,
().

,
, , .

, .

2. .


.
,
.

, :
.

:
, ,
, .
,
,
.

, .


.
(
).


.

. , , , .

:
.


, ,
,
, .. ,
,
.)

, ,
, .
, .

b)

, ,
.
, , , ,
,
.1- :
, .

2-:
, .

3-: , ..
.
(
).

B. , , .,
.
.

, ,

1.
, ..
.

2.
.

C.:

-, , .. ;

-, , .. .
, ,

.,
,
.

D.

, ,
., ,

,
, . ,
.

,

.
,
.
. ,
, .. ,
,
.


,
.,.
, -
.
.
, .
.

..

: -
. - .
() .

.
.

b.

.
.
.

,

.

c. .

, ,
,
, .

. :
,
().

3.

, .

.

,
, .

b.

. ..
,
.
,
( ).

c.

,
, ,

.
, .
, .
. ( )
( ).,
, ,
.
: ..
,
- .
,
.

,
.
., .
, ,
.
: , ,
. ,
,
.
,
, .
,
.,
, .
, ,
.
,
,
.
, .

, ,
.
, , ,
, , .

( ). ,
, .. ,

( ).: ,
; V,
.

, .

V , .= + V + m.
: (,
); , ,
, ,
,
.:
,
.
, .
, ,
, ,
,
.
.
,
.
,
,
.

.

,
, ;
. 6 .
.
,
( ) , ,
18
12 16
.

.

,
,
, .
18 ,
.

.
XIV XVII


. ,

, .

.
.
1833 64

1 1848

.


, , , ,

.

,
.

( / )
n, :

,
. ,


.

:

;


, ..
. ,

,
.

.
,
,
,
..
:

)
,
,
. ;

b) ,
.
, (
).,
,
, .

.
, .

:


:
;

.:
, ,
.

;

.,
, ,

, ..
, , ,
,
. .
.

. , ,
, .
.

.,
,
, .
,
.) .

,

, .


b)


, .
, ..
, ,
; , ,
,
. ,
,
.

c)


, ,
, .. ,
.,
,
.
,

, ,
,
.. .
.
, .

.
, , .

,

,
,
?
, . ,
. ,
,
.


.

,

, -
. -


, .

, , , .

,


) ,

, , .
,
.

, ,
(, ) .

b)

, ,
.
,
.

c)

, , ,
,
.

d)

, ,
.

e)
.
( )


, ,
,

, ,

. ,

.

( ).
( )


, .

,
. .
,
,
. ,
,
,
, ,
, ..
,
, ..
.
.


.

,
,

.

(
2 : ).
.
;

, .


.
: ,
,
.

;

,
.


:

;

;

.

I. (),


:

)
;

b)
;

c)
,
.

II. ,, , ,
, -

.
.

III. ,


.


, , , .
.
, ..
.

.
,
.
, .

IV. ,

.. , .


, ;
,
, , ,

.


.

,
. ,
.
,
, ,
.
.

:

/ (m/v) =

= / =

= /
., ,


,
,
. .
..
, ,
, .
,
. .
,
,
, , .. .
2 :


.

,
.

,
, ..,
, .. .. .
, ,
, , ..

,
.. .

. ,
.

, ..
, ,
, ,
. ,

.
,
.


,
, .
:

, ..
,
.

.
, ,
,
.


, , , .


,
:


, ,
, , .


.
, ..
.


, ,
. ,
. , , ,
,
, ..
.
.
, ,
. , ,
, .

,
,
.

, .. ,

, .


.
.

,
,
,
.
, ,
.

..

. ,
.
.
,
.
:

.

;
,
, .


. , ,
, ,
, .
,
,
-.

2..
, , , ,
,
.

3. ., .
,
, .

:
, ,
, .

4. ,
,
. . .
.


,
:

, ,
.

.
,
.

, , ..
,
.
.
,
,
.

5.

,
, .. ,
,
,
.
:

) ,
, .

) ,
: .

)

)

(

).

,
,
.
.
,
,
, ,
.
.


, ,
.

,
, .

,
,
. , ,
,
, ,
.

3) ,,
.
, .
,
,
,
. , ,


. ,
,
, ,
, ,
. ,

, , ..
,
.

4) .


: , .

, :
,
,
.
,
.

5)

) 1846-66


.

.

b)

,


c)

d)


e) :f)

.
.
,
, , ,
, ,
.,
.
. ,
, ,
,

.

XV .


1530 .

1547

1572 14

134916
.

..

., , ,
,
.
,
.


,
, , .

: ,
,
, . ,
, .

.
,
,
,
,
.
,
. ,
.


?
?
?